AT49BV002 2-megabit (256K X 8) Single 2.7-volt ? Battery-Voltage Flash Memory

AT49BV002-90JI is a sub package of AT49BV002,If you need see the description,please click AT49BV002 .If you need AT49BV002-90JI's datasheet,please download it from below. By ATMEL Corporation
Part Manufacturer Description Datasheet Samples
AT27HC256-90JI Microchip Technology Inc Memory IC
AT27LV010-90JI Microchip Technology Inc Memory IC
AT27HC256L-90JI Microchip Technology Inc Memory IC
AT27HC1024-90JIT/R Microchip Technology Inc OTP ROM, 64KX16, 90ns, CMOS, PQCC44
AT27C800-90JI Microchip Technology Inc OTP ROM, 512KX16, 90ns, CMOS, PQCC44
AT27BV512-90JI Microchip Technology Inc OTP ROM, 64KX8, 90ns, CMOS, PQCC32
AT27BV512-90JIT/R Microchip Technology Inc OTP ROM, 64KX8, 90ns, CMOS, PQCC32
AT27HC1024-90JI Microchip Technology Inc OTP ROM, 64KX16, 90ns, CMOS, PQCC44
AT27I512R-90JI Microchip Technology Inc OTP ROM, 64KX8, 90ns, CMOS, PQCC32
AT49BV002 's PackagesAT49BV002-90JI 's pdf datasheet
AT49BV002-90JC PLCC
AT49BV002-90PC PDIP
AT49BV002-90TC TSOP
AT49BV002-90VC VSOP
AT49BV002-90JI PLCC
AT49BV002-90PI PDIP
AT49BV002-90TI TSOP
AT49LV002-90VI VSOP
AT49BV002-12JC PLCC
AT49BV002-12PC PDIP
AT49BV002-12TC TSOP
AT49BV002-12VC VSOP
AT49BV002-12JI PLCC
AT49BV002-12PI TSOP
AT49BV002-12TI TSOP
AT49BV002-12VI VSOP
AT49LV002-70JC PLCC
AT49LV002-70PC PDIP
AT49LV002-70TC TSOP
AT49LV002-70VC VSOP
AT49LV002-70JI PLCC
AT49LV002-70PI PDIP
AT49LV002-70TI TSOP
AT49LV002-70VI VSOP
AT49LV002-90JC PLCC
AT49LV002-90PC PDIP
AT49LV002-90TC TSOP
AT49LV002-90VC VSOP
AT49LV002-90JI PLCC
AT49LV002-90PI PDIP
AT49LV002-90TI TSOP
AT49LV002-12JC PLCC
AT49LV002-12PC PDIP
AT49LV002-12TC TSOP
AT49LV002-12VC VSOP
AT49LV002-12JI PLCC
AT49LV002-12PI PDIP
AT49LV002-12TI TSOP
AT49LV002-12VI VSOP
AT49BV002N-90JC PLCC
AT49BV002N-90PC PDIP
AT49BV002N-90TC TSOP
AT49BV002N-90VC VSOP
AT49BV002N-90JI PLCC
AT49BV002N-90PI PDIP
AT49BV002N-90TI TSOP
AT49BV002N-90VI VSOP
AT49BV002N-12JC PLCC
AT49BV002N-12PC PDIP
AT49BV002N-12TC TSOP
AT49BV002N-12VC VSOP
AT49BV002N-12JI PLCC
AT49BV002N-12PI PDIP
AT49BV002N-12TI TSOP
AT49BV002N-12VI VSOP
AT49LV002N-70JC PLCC
AT49LV002N-70PC PDIP
AT49LV002N-70TC TSOP
AT49LV002N-70VC VSOP
AT49LV002N-70JI PLCC
AT49LV002N-70PI PDIP
AT49LV002N-70TI TSOP
AT49LV002N-70VI VSOP
AT49LV002N-90JC PLCC
AT49LV002N-90PC PDIP
AT49LV002N-90TC TSOP
AT49LV002N-90VC VSOP
AT49LV002N-90JI PLCC
AT49LV002N-90PI PDIP
AT49LV002N-90TI TSOP
AT49LV002N-90VI VSOP
AT49LV002N-12JC PLCC
AT49LV002N-12PC TSOP
AT49LV002N-12TC VSOP
AT49LV002N-12VC VSOP
AT49LV002N-12JI PLCC
AT49LV002N-12PI PDIP
AT49LV002N-12TI TSOP
AT49LV002N-12VI VSOP
AT49BV002T-90JC PLCC
AT49BV002T-90PC PDIP
AT49BV002T-90TC TSOP
AT49BV002T-90VC VSOP
AT49BV002T-90JI PLCC
AT49BV002T-90PI PDIP
AT49BV002T-90TI TSOP
AT49BV002T-90VI VSOP
AT49BV002T-12JC PLCC
AT49BV002T-12PC PDIP
AT49BV002T-12TC TSOP
AT49BV002T-12VC VSOP
AT49BV002T-12JI PLCC
AT49BV002T-12PI PDIP
AT49BV002T-12TI TSOP
AT49BV002T-12VI VSOP
AT49LV002T-70JC PLCC
AT49LV002T-70PC PDIP
AT49LV002T-70TC TSOP
AT49LV002T-70VC VSOP
AT49LV002T-70JI PLCC
AT49LV002T-70PI PDIP
AT49LV002T-70TI TSOP
AT49LV002T-70VI VSOP
AT49LV002T-90JC PLCC
AT49LV002T-90PC PDIP
AT49LV002T-90TC TSOP
AT49LV002T-90VC VSOP
AT49LV002T-90JI PLCC
AT49LV002T-90PI PDIP
AT49LV002T-90TI TSOP
AT49LV002T-90VI VSOP
AT49LV002T-12JC PLCC
AT49LV002T-12PC PDIP
AT49LV002T-12TC TSOP
AT49LV002T-12VC VSOP
AT49LV002T-12JI PLCC
AT49LV002T-12PI PDIP
AT49LV002T-12TI TSOP
AT49LV002T-12VI VSOP
AT49BV002NT-90JC PLCC
AT49BV002NT-90PC PDIP
AT49BV002NT-90TC TSOP
AT49BV002NT-90VC VSOP
AT49BV002NT-90JI PLCC
AT49BV002NT-90PI PDIP
AT49BV002NT-90TI TSOP
AT49BV002NT-90VI VSOP
AT49BV002NT-12JC PLCC
AT49BV002NT-12PC PDIP
AT49BV002NT-12TC TSOP
AT49BV002NT-12VC VSOP
AT49BV002NT-12JI PLCC
AT49BV002NT-12PI PDIP
AT49BV002NT-12TI TSOP
AT49BV002NT-12VI VSOP
AT49LV002NT-70JC PLCC
AT49LV002NT-70PC PDIP
AT49LV002NT-70TC TSOP
AT49LV002NT-70VC VSOP
AT49LV002NT-70JI PLCC
AT49LV002NT-70PI PDIP
AT49LV002NT-70TI TSOP
AT49LV002NT-70VI VSOP
AT49LV002NT-90JC PLCC
AT49LV002NT-90PC PDIP
AT49LV002NT-90TC TSOP
AT49LV002NT-90VC VSOP
AT49LV002NT-90JI PLCC
AT49LV002NT-90PI PDIP
AT49LV002NT-90TI TSOP
AT49LV002NT-90VI VSOP
AT49LV002NT-12JC PLCC
AT49LV002NT-12PC PDIP
AT49LV002NT-12TC TSOP
AT49LV002NT-12VC VSOP
AT49LV002NT-12JI PLCC
AT49LV002NT-12PI PDIP
AT49LV002NT-12TI TSOP
AT49LV002NT-12VI VSOP
AT49LV002
AT49BV002N
AT49LV002N
AT49BV002T
AT49LV002T
AT49BV002NT
AT49LV002NT
AT49BV002-90JI Pinout, Pinouts
AT49BV002-90JI pinout,Pin out
This is one package pinout of AT49BV002-90JI,If you need more pinouts please download AT49BV002-90JI's pdf datasheet.

AT49BV002-90JI circuits will be updated soon..., now you can download the pdf datasheet to check the circuits!

Related Electronics Part Number

Related Keywords:

AT49BV002-90JI Pb-Free AT49BV002-90JI Cross Reference AT49BV002-90JI Schematic AT49BV002-90JI Distributor
AT49BV002-90JI Application Notes AT49BV002-90JI RoHS AT49BV002-90JI Circuits AT49BV002-90JI footprint