GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR

SA GLASS PASSIVATED JUNCTION Transient Voltage Suppressor By PanJit Semiconductors (Pan Jit)
SA5.0 's PackagesSA5.0 's pdf datasheet
SA5.0C
SA5.0CA
SA6.0C
SA6.0CA
SA6.5C
SA6.5CA
SA7.0C
SA7.0CA
SA7.5C
SA7.5CA
SA8.0C
SA8.0CA
SA8.5C
SA8.5CA
SA9.0C
SA9.0CA
SA10C
SA10CA
SA11C
SA11CA
SA12C
SA12CA
SA13C
SA13CA
SA14C
SA14CA
SA15C
SA15CA
SA16C
SA16CA
SA17C
SA17CA
SA18C
SA18CA
SA20C
SA20CA
SA22C
SA22CA
SA24C
SA24CA
SA26C
SA26CA
SA28C
SA28CA
SA30C
SA30CA
SA33C
SA33CA
SA36C
SA36CA
SA40C
SA40CA
SA43C
SA43CA
SA45C
SA45CA
SA48C
SA48CA
SA51C
SA51CA
SA54C
SA54CA
SA58C
SA58CA
SA60C
SA60CA
SA64C
SA64CA
SA70C
SA70CA
SA75C
SA75CA
SA78C
SA78CA
SA85C
SA85CA
SA90C
SA90CA
SA100C
SA100CA
SA110C
SA110CA
SA120C
SA120CA
SA130C
SA130CA
SA150C
SA150CA
SA160C
SA160CA
SA170C
SA170CA
SA180C
SA180CA
SA190C
SA190CA
SA200C
SA200CA
SA210C
SA210CA
SA220C
SA220CA
SA5.0 Pinout will be updated soon..., now you can download the pdf datasheet to check the pinouts !
SA5.0 circuits will be updated soon..., now you can download the pdf datasheet to check the circuits!

Related Electronics Part Number

Related Keywords:

SA5.0 Pb-Free SA5.0 Cross Reference SA5.0 Schematic SA5.0 Distributor
SA5.0 Application Notes SA5.0 RoHS SA5.0 Circuits SA5.0 footprint